Dharma kolo

Dharma kolo

Kolo symbolů dharmy (Dharmachakra) je buddhistický znak připomínající kolo s osmi větvemi, z nichž každá představuje jeden z osmi principů buddhistické víry. Symbol kola Dharma je jedním z osmi ashtamangala neboli příznivých symbolů tibetského buddhismu.

Dharma
- Toto je nejednoznačný termín, který se vyskytuje zejména v buddhismu a hinduismu. V buddhismu to může znamenat: univerzální zákon, buddhistické učení, Buddhovo učení, pravdu, jevy, prvky nebo atomy.

Symbolika a význam kola dharmy

Kruh symbolizuje úplnost Dharmy, paprsky představují osmidílnou cestu vedoucí k osvícení:

  • spravedlivá víra
  • správné úmysly,
  • správná řeč,
  • spravedlivý skutek
  • spravedlivý život,
  • správné úsilí,
  • náležitá pozornost,
  • meditace

To se stává znamení kola dhamra je obklopena jeleny - patří do obory, kde Buddha pronesl své první kázání.

Téma Wheel of Dharma najdete mimo jiné na vlajce Indie.