Diamanty 10

Diamanty 10

Hodnota 10 diamantů

10 Karo představuje cestuprostřednictvím kterého získáte bohatství nebo jiné výhody. Tato karta oznamuje, že budete nuceni opustit svou zónu pohodlí. Tato změna nebude příjemná, ale bude úspěšná a přinese materiální či duchovní bohatství.

Obecně o desítkách

Desítka je hrací karta, která představuje deset symbolů barvy karet. V některých hrách, jako je tisícovka, je desítka druhou nejstarší kartou po esu a vyšší než král. Celý balíček hracích karet se skládá ze čtyř tuctů, po jedné od každé barvy (10 kyjů, 10 tamburín, 10 srdcí a 10 piků).

Výše uvedené vysvětlení významu 10 diamantů je velmi obecné. Je třeba mít na paměti, že existuje mnoho různých škol „vykládání“ karet – jejich význam se může značně lišit v závislosti na osobních názorech a sklonech dané osoby.

Vzpomeňme! Ke kartám věštění nebo „čtení“ karet je třeba přistupovat s podezřením. ??