» Symbolismus » Massonovy symboly » Tsirkiel a Vengelnitsa

Tsirkiel a Vengelnitsa

Tsirkiel a Vengelnitsa

Tsirkiel a Vengelnitsa - Jeden z nejběžnějších symbolů svobodného zednářství. Kompas a uhlí jsou nástroje stavitelů a tvůrců, mimo jiné symbolizují Boha jako architekta vesmíru.

Kompas je sféra spirituality a věčnostistejně jako aktivní síly Boha a člověka. Je to symbol, který definuje pravidla a omezení a také hranice nekonečna.

Skos je to symbol Země a hmotný svět... Tato položka představuje spravedlnost a rovnováhu. V kombinaci s kompasem tento znak symbolizuje pasivní síly.

Společně tyto symboly představují shodu hmoty a duchaa kombinace pozemských a duchovních povinností. Společně tyto dva symboly tvoří hexagram, Spojení země s nebem nebo hmotou a myslí.