» Symbolismus » Massonovy symboly » Chrám krále Šalamouna

Chrám krále Šalamouna

Chrám krále Šalamouna

Chrám krále Šalamouna hraje ve svobodném zednářství důležitou roli. Je to jedna z nejvýznamnějších staveb postavených v biblických dobách. Svobodné zednářství začalo jako chrámová instituce. Starověké teorie jako The Legend of the Craft naznačují, že bratrstvo původně vymyslel Solomon.

To bylo koncipováno jako tajná společnost během čas stavby chrámu na hoře Moria . Proto je chrám symbolem původu svobodných zednářů. Dnes jsou zednářské lóže vnímány jako moderní chrámy krále Šalamouna.

Dva sloupy instalované u vchodu do vrátnice jsou podobné těm ve starověkém chrámu. Dispozice lóže je kamenné nádvoří nebo chrámová budova v různých fázích výstavby. První tři stupně řemesla se točí kolem řemesla. Neexistují však žádné faktické důkazy spojující teorie se skutečnými událostmi.