» Symbolismus » Massonovy symboly » James a Voaz

James a Voaz

James a Voaz

James a Voaz - V mystické židovské kabale jsou Joachim (někdy Yakhin nebo Yahim) a Boaz dvojice sloupů umístěných v Šalamounově chrámu. Yahim představuje mužský element vesmíru, tedy světlo, pohyb, aktivitu. Boaz představuje ženský princip vesmíru, tedy temnotu, pasivitu, citlivost a ticho. Pilíře jsou svou koncepcí podobné východnímu Jin Jangu, představující opozici a rovnováhu světa.

Jedna zednářská legenda říká, že filozof Pythagoras objevil sloupy s Hermesem Trismegistem a poté je použil k odhalení všech tajemství geometrie.