» Symbolismus » Massonovy symboly » Rozbitý sloupec

Rozbitý sloupec

Rozbitý sloupec

Zlomený sloup ve svobodném zednářství představuje zánik Hirama Abifa a nedokončené dílo Šalomounova chrámu. Socha představuje plačící pannu před rozbitým sloupem.

Na jedné straně drží snítku akátu a na druhé urnu.

Tento symbol učí zedníky morální lekce třetího stupně, jak žít virtuální a poctivý život. Odpovídá na otázky o věčném životě a víře. To zároveň slouží jako záruka bezpečnosti.