Achilles

V řecké mytologii je Achilles hrdina a hrdina trojské války (vůdce Myrmidonů).

Byl považován za syna Pelea, krále jednoho z měst Thesálie a Tethys. Byl žákem moudrého kentaura Chirona a otcem Neoptolema. Ilias a Odyssea Homera a Kypřana jej charakterizují jako největšího válečníka.

Tethys, která si chtěla zajistit jeho nesmrtelnost, po jeho narození ponořila svého syna do vod Styxu, aby učinila celé jeho tělo imunní vůči úderům; jediným slabým místem byla pata, za kterou matka držela dítě. Kvůli proroctví, že bez Achilla by vítězství nad Trójou bylo nemožné a za které by zaplatil svou smrtí, ho Tethys ukryla mezi dcery krále Lycomedes na Skyros. Měl ho najít a odvézt odtud Odysseus, který v přestrojení za obchodníka rozdával princeznám kadidlo a cennosti. Tváří v tvář jediné princezně, která jim byla lhostejná, vytáhl ozdobený meč, kterého Achilles bez váhání použil, čímž odhalil svou mužskou identitu.